SPDR® Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBR GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$29,21
per 03 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,19 (-0,63%)
per 03 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$146,48 M
per 03 feb 2023
TER
0,12%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de markt voor in US dollars uitgedrukte bedrijfsobligaties van investment-gradekwaliteit met een vaste rente en een middellange looptijd.


Beschrijving van index


De index meet de performance van de markt voor Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties met een middelmatige looptijd. Alleen obligaties met een looptijd tussen een en tien jaar zijn opgenomen. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn en luiden in US dollar. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent.


Fondsinformatie per 05 feb 2023

ISIN IE00BYV12Y75
iNAV ticker
INSYBRE
Aanvangsdatum 17 feb 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 05 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 feb 2016 SYBR BZ6TGV8 SYBR GY SYBR.DE
London Stock Exchange USD 22 feb 2016 IUCB BYV12Y7 IUCB LN IUCB.L
SIX Swiss Exchange USD 25 aug 2016 IUCB BD577Q1 IUCB SE IUCB.S
Borsa Italiana EUR 24 jan 2017 IUCB BYWJBK9 IUCB IM IUCB.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Huidig rendement 3,55%
Effectieve convexiteit 0,22%
Effectieve duur 4,13
Aantal posities 2 192
Rendement tot einde looptijd 4,75%
Gemiddelde maturiteit in jaren 4,82
Gemiddelde koers $94,87

Marktprijs van het fonds per 03 feb 2023

Biedprijs €26,97
Laatprijs €27,11
Slotkoers €27,04
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers €27,04
Laagste dagkoers €26,96
Hoogste punt in 52 weken €29,75
Laagste punt in 52 weken €26,74

NAV van het fonds per 03 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $29,21
NAV EUR €26,90
Activa in aandelencategorie $146,48 M
Aandelen in uitgifte 5 014 867
Totaal activa in fonds USD $146,48 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 03 feb 2023

Distributierendement
3,18%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 feb 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 10 jan 2010

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,09% 2,70% -9,50% -9,50% -3,63% 6,47% - 15,74%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,03% -0,09% -0,09% -0,03% -0,28% - -1,14%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,08% 2,73% -9,39% -9,39% -3,21% 7,36% - 17,14%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,40% 0,61% - 0,26%
Index
31 dec 2022 -0,07% 2,72% -9,40% -9,40% -3,61% 6,75% - 16,88%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
17 feb 2016
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,09% 2,70% -9,50% -9,50% -1,23% 1,26% - 2,15%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,03% -0,09% -0,09% -0,01% -0,05% - -0,15%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,08% 2,73% -9,39% -9,39% -1,08% 1,43% - 2,33%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,13% 0,12% - 0,03%
Index
31 dec 2022 -0,07% 2,72% -9,40% -9,40% -1,22% 1,32% - 2,30%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -9,50% -1,03% 7,59% 11,71% -1,10% 4,45% 4,07% - - - -
Verschil -0,09% -0,03% 0,12% -0,07% -0,17% -0,27% -0,49% - - - -
Fonds, bruto -9,39% -0,91% 7,80% 11,93% -0,90% 4,66% 4,25% - - - -
Verschil 0,01% 0,09% 0,33% 0,15% 0,03% -0,06% -0,30% - - - -
Index
-9,40% -1,00% 7,47% 11,78% -0,93% 4,72% 4,56% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 juli 2019 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 6,34%
Tracking-error 0,12%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
BOEING CO 2.196 02/04/2026 0,32%
JPMORGAN CHASE & CO 1.953 02/04/2032 0,29%
AT&T INC 2.3 06/01/2027 0,25%
BANCO SANTANDER SA 5.294 08/18/2027 0,25%
MORGAN STANLEY 1.512 07/20/2027 0,24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.64 02/24/2028 0,24%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.953 07/19/2025 0,24%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 07/28/2026 0,23%
BANK OF AMERICA CORP 2.592 04/29/2031 0,23%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.4 09/20/2024 0,22%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 feb 2023

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 50,84%
Bedrijven - Financieel 42,92%
Bedrijven - Nutsbedrijven 6,16%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,08%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 02 feb 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,08%
1 - 2 jaar 13,46%
2 - 3 jaar 14,34%
3 - 5 jaar 31,61%
5 - 7 jaar 15,46%
7 - 10 jaar 24,94%
10 - 15 jaar 0,11%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 02 feb 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,70%
AA1 1,24%
AA2 0,72%
AA3 3,89%
A1 13,06%
A2 15,24%
A3 17,07%
BAA1 14,71%
BAA2 18,39%
BAA3 14,96%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 juli 2019 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.