Wereldwijde privacyverklaring

Categorie

Voorbeelden

A.   Identiteitsgegevens

voornaam, tweede naam, achternaam, alias-gebruikersnaam of soortgelijke identifier, burgerlijke staat, aanspreektitel, geboortedatum, gender, staats- of nationaal identificatienummer (zoals een rijbewijs of burgerservicenummer), paspoortnummer, internetprotocol, handtekening, fysieke kenmerken of beschrijving of andere soortgelijke identifiers. Sommige informatie in deze categorie kan overlappen met andere categorieën.

B.   Demografische informatie

Leeftijd, ras, huidskleur, nationale afkomst, nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht (inclusief gender).

C.   Contactgegevens

Factuuradres, leveringsadres, e-mailadres of telefoonnummers.

D.   Biometrische informatie

Identifier of identificerende informatie, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en voiceprints, toetsaanslag.

E.   Contractuele informatie

Informatie verzameld als onderdeel van de producten en diensten die wij aan u leveren.

F.    Commerciële informatie

Registratie van aangekochte, verkregen of in overweging genomen persoonlijke eigendommen, producten of diensten, of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenissen of -trends.

G.   Financiële informatie

Bankrekening en betaalkaartgegevens.

 

H.   Internet- of een andere soortgelijke netwerkactiviteit

Surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie, advertentie, tijdzone-instelling en -locatie, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites of applicaties.

I.     Zintuiglijke gegevens

Audio-, visuele of soortgelijke informatie.

J.    Professionele of werkgerelateerde informatie

Opleiding, huidige tewerkstelling, arbeidsverleden.

K.   Conclusies uit andere persoonlijke informatie

Profiel dat het gezin van een persoon weergeeft, personen die verbonden zijn aan uw account(s), informatie over uw relatie met deze personen of informatie over uw zakelijke relaties met ons.