Mogelijkheden

Smart Beta ETF

Beleggingen: toegang tot potentiële drijfveren voor rendement


Waarom focussen op factoren?


Waarom kiezen voor Smart Beta ETF's?

Beleggers gebruiken smart beta ETF's om een breed scala aan doelen na te streven:

Alpha genereren


Beperk de neerwaartse volatiliteit


Zoeken naar Yield


Lagere kosten


Diversificatie


Manieren om Smart Beta ETF's te gebruiken

Value

Aandelen die worden verhandeld tegen een lagere prijs in verhouding tot hun fundamentals (bijv. Omzet, winst, boekwaarde en cashflow)

Quality

Aandelen met sterke balansen, stabiele winsten en houdbare schulden

Size

Aandelen met een kleinere marktkapitalisatie presteerden historisch gezien beter dan aandelen met een grotere kapitalisatie, zij het met meer volatiliteit

Momentum

Exposure naar aandelen met prestaties die recent sterk zijn geweest.

Volatility

Aandelen met een lager risico, gemeten als standaarddeviatie van het rendement

Dividend Yield

Streeft naar aandelen met relatief hoge dividendrendementen en consistente dividendgroei


Vergroot uw kennis
Onze Expertise


Onze Smart Beta ETFs

Footnotes
Disclosures