ETF-modelportefeuilles van State Street

ETF-modelportefeuilles van State Street

State Street ETF-modelportefeuilles worden u aangeboden door de makers van 's werelds eerste ETF1. Elke ETF-Modelportefeuille is gemaakt door experts en is ontworpen, gebouwd en beheerd door ons Multi-Asset Class-team, de Investment Solutions Group. Het team biedt portefeuille-oplossingen die een reeks beleggingsresultaten nastreven met diversificatiemogelijkheden binnen diverse beleggingscategorieën en risicoprofielen.


Portefeuille-oplossingen om te voldoen aan unieke beleggingsbehoeftes


Portefeuille-oplossingen om te voldoen aan unieke beleggingsbehoeftes
Met SSGA ETF-modelportefeuilles kunt u uw klanten consistente, kwalitatief goede beleggingsinzichten bieden, waardoor u minder tijd hoeft te besteden aan het beheren van geld en meer tijd kunt besteden aan het opbouwen van waardevolle relaties die uw praktijk doen groeien.

Onze ETF Modelportefeuille oplossingen omvatten:

 1. Strategische ETF modelportefeuille:  streeft naar een geoptimaliseerde, efficiënte inzet van kapitaal op de lange termijn.
 2. Tactische ETF Inkomens Modelportefeuille:  streeft naar een stabiel inkomen waarbij het totaalrendement niet uit het oog wordt verloren.
 3. Sectorrotatiemodel:  tactische allocatie van sectoren met de bedoeling op lange termijn 100 tot 150 basispunten beter te presteren dan de S&P 500 Index

Hieronder vindt u meer informatie.

Share

Strategische ETF-model portefeuilles van State Street


Belangrijkste feiten

 •  Gediversifieerde, wereldwijde assetallocatie
 •  Bevat deskundige langetermijnprognoses voor kapitaalmarkten van State Street Global Advisors
 •  Consistente langetermijnaanpak met lage omzettingen en portefeuille-efficiëntie

Doelstelling

Een optimale inzet van kapitaal op lange termijn. De meer defensieve modelportefeuille richt zich op kapitaalbehoud, met enige aandacht voor kapitaalgroei. De meer offensieve portefeuille is voornamelijk gericht op kapitaalgroei. In alle gevallen worden de modelportefeuilles samengesteld op basis van risicotolerantie om marktexposure te bereiken op aandelen, obligaties en alternatieve markten.
 

Snelle Links

Source: SSGA as of 31 Dec 2020. Hypothetical allocations shown above is for illustrative purposes only.

Source: SSGA as of 31 Dec 2020. Hypothetical allocations shown above is for illustrative purposes only.

Source: SSGA as of  31 Dec 2020. Hypothetical allocations shown above is for illustrative purposes only.   


Tactisch ETF-model portefeuilles


Belangrijkste feiten

 •  Streeft naar een concurrerend rendement van ongeveer 3% per jaar
 •  Focus op diversificatie van de inkomstenbronnen over vermogenscategorieën
 • Handelsfrequentie van 12 tot 18 keer per jaar

Doelstelling

De tactische ETF-Inkomens Modelportefeuille streeft naar een stabiel inkomen waarbij het totaalrendement niet uit het oog wordt verloren. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van het tactische asset-allocatieproces van State Street, dat actieve positionering stimuleert en de negatieve impact van volatiliteit en stijgende rentetarieven verzacht.

Bron:  per 31 december 2019, gecontroleerd op 31 maart 2020.

De voorgestelde allocatie is geldig per de genoemde datum, deze kunnen veranderen en er mag niet op worden vertrouwd op een latere datum.
Diversificatie is geen garantie op winst of tegen verlies.
Bovenstaande inschattingen zijn gebaseerd op bepaalde aannames en analyses van SSGA.
Er is geen garanties dat de inschattingen worden behaald.


Sectorrotatiemodelportefeuilles van Amerikaanse aandelen van State Street


Belangrijkste feiten

 • Beleggingsuniversum: 11 S&P GICS-sectoren uit de S&P 500® Index
 •  Kwantitatief tactisch proces genereert sector-relatieve alpha-scores
 • Maandelijkse herbalancering, onderweging van de sectoren met de laagste rating en overweging van de sectoren met de hoogste rating.

Doelstelling

Het Amerikaanse Equity Sectorrotatiemodel streeft ernaar alpha te genereren door te wisselen binnen de 11 sectoren in de S&P 500-index op basis van signalen die zijn opgebouwd uit zowel bedrijfseconomische- als macro-economische factoren. Vanuit een breed perspectief beoordeelt ons sectorproces een reeks signalen, geselecteerd op basis van hun voorspellende kracht en afkomstig van een continue lopend onderzoek. In het onderzoek wordt gekeken naar vier aspecten; value, momentum, sentiment en macro-economische factoren.

Voorbeeldpositionering in sectoren op basis van de strategie

Bron: voorbeeld alleen ter illustratie, per 31-12-2019. Gecontroleerd op 31 meer 2020.

Wegingen gelden per de genoemde datum, deze kunnen veranderen en er mag niet op worden vertrouwd op een latere datum.


Contact