Skip to main content

ETF Model Portfolios

ETF-modelportefeuilles van State Street

State Street ETF-modelportefeuilles worden u aangeboden door de makers van 's werelds eerste ETF. Elke ETF-Modelportefeuille is gemaakt door experts en is ontworpen, gebouwd en beheerd door ons Multi-Asset Class-team, de Investment Solutions Group. Het team biedt portefeuille-oplossingen die een reeks beleggingsresultaten nastreven met diversificatiemogelijkheden binnen diverse beleggingscategorieën en risicoprofielen.

Portefeuilleoplossingen om aan unieke beleggingsbehoeften tegemoet te komen

Met SSGA ETF-modelportefeuilles kunt u uw klanten consistente beleggingsinzichten van institutionele kwaliteit bieden, zodat u minder tijd hoeft te besteden aan geldbeheer en meer tijd kunt wijden aan het opbouwen van waardevolle relaties om uw zakelijke activiteiten verder uit te breiden.

Voorbeelden van door ons aangeboden SSGA ETF-modelportefeuilles zijn:

 1. State Street Target Risk ETF-modelportefeuilles: streven naar optimale kapitaalefficiëntie op lange termijn, in overeenstemming met de beginselen van-gericht beleggen.
 2. State Street Real Assets ETF-modelportefeuille: streeft naar het helpen van klanten bij het beheren van het inflatierisico’s en tegelijkertijd het bieden van aantrekkelijke rendements- en inkomstenmogelijkheden in een klimaat met lage rendementen.
 3. State Street US Equity Sector Rotation-modelportefeuille: tactische allocatie over onderliggende sectoren met als doel op lange termijn 100 tot 150 basispunten beter te presteren dan de S&P 500 Index.

Zie hieronder voor meer informatie.

State Street Target Risk ETF-modelportefeuilles

Belangrijkste feiten 

 • Diverse, wereldwijde assetallocatie
 • Gescreende en geïntegreerde
 • Bevat de deskundige langetermijn-marktprognoses van State Street Global Advisors
 • Consistente langetermijnaanpak met een laag verloop en efficiënte portefeuilles

Doelstelling

Streeft naar optimale kapitaalefficiëntie op lange termijn, in overeenstemming met de beginselen van -gericht beleggen.

Wij zien duurzaam beleggen als de combinatie van traditionele beleggingsbenaderingen met -inzichten. Onze beleggingsstrategie streeft naar een maximaal rendement in verhouding tot het risiconiveau van elke portefeuille, met een aanzienlijke weging aan fundamentele-fondsen ter vervanging van uw kernblootstellingen.

De meer conservatieve modelportefeuille concentreert zich voornamelijk op vermogensbehoud, waarbij ook enige aandacht wordt gegeven aan vermogensgroei. De agressievere portefeuille is overwegend gericht op vermogensgroei. In alle gevallen worden de modelportefeuilles samengesteld om, op basis van risicotolerantie, een marktblootstelling te creëren in aandelen, vastrentende effecten en alternatieve markten.

Belangrijkste feiten

 •  Gediversifieerde, wereldwijde assetallocatie
 •  Bevat deskundige langetermijnprognoses voor kapitaalmarkten van State Street Global Advisors
 •  Consistente langetermijnaanpak met lage omzettingen en portefeuille-efficiëntie

Doelstelling

Een optimale inzet van kapitaal op lange termijn. De meer defensieve modelportefeuille richt zich op kapitaalbehoud, met enige aandacht voor kapitaalgroei. De meer offensieve portefeuille is voornamelijk gericht op kapitaalgroei. In alle gevallen worden de modelportefeuilles samengesteld op basis van risicotolerantie om marktexposure te bereiken op aandelen, obligaties en alternatieve markten.
 

State Street Real Assets ETF-modelportefeuille

Belangrijkste feiten

 • Bescherming tegen inflatieschokken
 • Voordelen van brede diversificatie
 • Inkomstenkansen in een klimaat met lage rendementen

Doelstelling

Deze modelportefeuille is bedoeld voor op groei gerichte beleggers met een langetermijnhorizon die het potentieel voor vermogensgroei willen maximaliseren aan de hand van een wereldwijd gediversifieerde reeks ETF’s voor reële activa. De modelportefeuille bevat ons aanbod van SPDR ETF’s en ETF’s van andere uitgevers.

De Real Asset-strategy zal naar verwachting het best presteren in perioden van toenemende inflatie of stijgende onverwachte inflatie. De strategie is bedoeld als aanvulling op traditionele aandelen- en obligatiebeleggingen en biedt verdere diversificatie, aantrekkelijke rendementen, alsmede een bron van inkomsten in een klimaat met lage rendementen.

State Street US Equity Sector Rotation-modelportefeuille

Belangrijkste feiten

 • Beleggingsuniversum: elf S&P GICS-sectoren van de S&P 500® Index
 • Kwantitatief tactisch proces genereert relatieve alfa-scores per sector
 • Maandelijkse herziening, onderweging van de laagst gewaardeerde sectoren en overweging van de hoogst gewaardeerde sectoren.

Doelstelling

Het US Equity Sector Rotation-model probeert alfa te genereren door te roteren tussen de elf sectoren in de SP 500-index op basis van signalen die zijn samengesteld uit factoren op bedrijfs- en macro-economisch niveau. Uitgaande van een breed perspectief beoordeelt ons sectorproces een aantal signalen, geselecteerd op basis van hun voorspellende kracht en geïdentificeerd door middel van uitgebreid en doorlopend onderzoek, waarbij de sectorvooruitzichten vanuit vier verschillende invalshoeken worden beoordeeld. Deze perspectieven kunnen in het algemeen in vijf groepen factoren worden ingedeeld: waarde, momentum, kwaliteit, sentiment en macro-economische factoren.
 

Voorbeeldpositionering in sectoren op basis van de strategie

Connect