Skip to main content

ETF-modelportefeuilles

 • Overview
 • ETF-modelportefeuille-oplossingen van State Street

ETF-modelportefeuille-oplossingen van State Street

De ETF-modelportefeuilles van State Street worden u aangeboden door de makers van ‘s werelds allereerste ETF's1. Elk ETF is ontwikkeld door experts en wordt ontworpen, samengesteld en aangeboden door ons Multi-Asset Class-team, de Investment Solutions Group van State Street Global Advisors, dat portefeuilleoplossingen aanbiedt voor een scala van beleggingsresultaten met diversificatiekansen in een waaier aan vermogenscategorieën en risicoprofielen.

Portefeuilleoplossingen om aan unieke beleggingsbehoeften tegemoet te komen

Met SSGA ETF-modelportefeuilles kunt u uw klanten consistente beleggingsinzichten van institutionele kwaliteit bieden, zodat u minder tijd hoeft te besteden aan geldbeheer en meer tijd kunt wijden aan het opbouwen van waardevolle relaties om uw zakelijke activiteiten verder uit te breiden.

Voorbeelden van door ons aangeboden SSGA ETF-modelportefeuilles zijn:

 1. ESG Target Risk ETF-modelportefeuilles van State Street: streven naar optimale kapitaalefficiëntie op lange termijn.
 2. Real Assets ETF-modelportefeuille van State Street: streeft naar het helpen van klanten bij het beheren van het inflatierisico’s en tegelijkertijd het bieden van aantrekkelijke rendements- en inkomstenmogelijkheden.
 3. Global Equity Sector Rotation-modelportefeuille van State Street: tactische allocatie tussen GIC-gedefinieerde sectoren van wereldwijde aandelen met als doel de outperformance van aandelen uit wereldwijd ontwikkelde markten op lange termijn.
 4. Fixed Income ETF-modelportefeuille van State Street: streeft naar het bieden van gediversifieerde en efficiënte toegang tot vastrentende effecten voor beleggers.

Target Risk ETF-modelportefeuilles van State Street

Belangrijkste feiten 

 • Diverse, wereldwijde assetallocatie
 • Bevat de deskundige langetermijn-marktprognoses van State Street Global Advisors
 • Consistente langetermijnaanpak met een laag verloop en efficiënte portefeuilles

Doelstelling

Streeft naar het bieden van optimale vermogensefficiëntie op lange termijn. De meer conservatieve modelportefeuille concentreert zich voornamelijk op vermogensbehoud, waarbij ook enige aandacht wordt gegeven aan vermogensgroei. De agressievere portefeuille is overwegend gericht op vermogensgroei. In alle gevallen worden de modelportefeuilles samengesteld om, op basis van risicotolerantie, een gediversifieerde marktblootstelling te creëren in aandelen, vastrentende effecten en alternatieve markten.

Real Assets ETF-modelportefeuille van State Street

Belangrijkste feiten

 • Bescherming tegen inflatieschokken
 • Voordelen van brede diversificatie
 • Kansen op inkomsten.

Doelstelling

Deze modelportefeuille is bedoeld voor op groei gerichte beleggers met een langetermijnhorizon die het potentieel voor vermogensgroei willen maximaliseren aan de hand van een wereldwijd gediversifieerde reeks ETF’s voor reële activa. De modelportefeuille bevat ons aanbod van SPDR ETF’s en ETF’s van andere uitgevers.

De Real Asset-strategy zal naar verwachting het best presteren in perioden van toenemende inflatie of stijgende onverwachte inflatie. De strategie is bedoeld als aanvulling op traditionele aandelen- en obligatiebeleggingen en biedt verdere diversificatie, aantrekkelijke rendementen, alsmede een bron van inkomsten.

Global Equity Sector Rotation-modelportefeuille van State Street

Belangrijkste feiten

 • Beleggingsuniversum: elf GICS-sectoren in wereldwijde ontwikkelde aandelenmarkten
 • Kwantitatief tactisch proces genereert relatieve alfa-scores per sector
 • Maandelijkse herziening, onderweging van de laagst gewaardeerde sectoren en overweging van de hoogst gewaardeerde sectoren.

Doelstelling

Het US Equity Sector Rotation-model probeert alfa te genereren door te roteren tussen de elf sectoren in de wereldwijde aandelenmarkt op basis van signalen die zijn samengesteld uit factoren op bedrijfs- en macro-economisch niveau. Uitgaande van een breed perspectief beoordeelt ons sectorproces een aantal signalen, geselecteerd op basis van hun voorspellende kracht en geïdentificeerd door middel van uitgebreid en doorlopend onderzoek, waarbij de sectorvooruitzichten vanuit vier verschillende invalshoeken worden beoordeeld. Deze perspectieven kunnen in het algemeen in vijf groepen factoren worden ingedeeld: waarde, momentum, kwaliteit, sentiment en macro-economische factoren.
 

Fixed Income ETF van State Street

Belangrijkste feiten

 • Wereldwijde diversificatie met de nadruk op in euro genoteerde obligaties
 • Portefeuille met middellange looptijd en een evenwichtige balans tussen rentegevoeligheid en kredietrisico
 • Allocatie via goed gediversifieerde, kostenefficiënte en transparante ETF-mechanismen

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van de Fixed Income ETF-modelportefeuille is het genereren van inkomsten met zicht op groeikansen op lange termijn. De portefeuille is gericht op het verminderen van prijsschommelingen op korte termijn door diversificatie over een breed scala aan vastrentende posities. Beleggingen zijn wereldwijd, met de nadruk op in euro genoteerde obligaties.