Skip to main content

Beleggen in ESG-obligatie ETF’s

SPDR biedt een scala aan ESG obligatie ETF's waarmee beleggers toegang krijgen tot zowel investment grade- als high yield-bedrijfsobligaties, met verschillende looptijden. Deze ETF’s volgen indices waarin het materialiteitskader van SASB is verwerkt en hebben als doel om de ESG-score te optimaliseren door te screenen op de beste en hoogst scorende bedrijven middels de unieke R-Factor™-scores van SSGA.

Voordelen van de ESG obligatie ETF’s van SPDR

Uitsluiting van controverses:

Onze ESG obligatie ETF’s sluiten bedrijven uit die aanzienlijke omzet behalen in bepaalde activiteiten, sectoren of producten.

Maximale ESG-score:

De geïntegreerde ESG-benadering steunt op de SASB Materiality Map om de ESG-score te maximaliseren, door een positieve screening / best-in-class aanpak op basis van de RFactor™ van SSGA.

Bouwsteen:

De ETF is ontworpen als bouwsteen voor benchmarkbewuste ESG-beleggers.

ESG-obligatie-ETF's

Verwante fondsdocumenten

Read More on Fixed Income Investing

Meer ESG-producten van SPDR

Neem contact op

Neem contact op voor meer informatie