Skip to main content

Beleggen volgens het Klimaatakkoord van Parijs met State Street SPDR ETF's

De SPDR ETF’s bieden een breed scala aan aandelenexposures die gericht zijn op het verlagen van fossiele brandstoffen, het mitigeren van transitierisico’s en fysieke risico’s, het benutten van kansen, en die zich ontwikkelen in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Deze fondsen bieden beleggers de mogelijkheid om de CO2 te verlagen van hun aandelenportefeuille op een kostenefficiënte manier.

Beleggen volgens het Klimaatakkoord van Parijs met State Street SPDR ETFs

De klimaatverandering vormt een significant systematisch risico voor beleggingsposities. Deze risico’s zullen impact hebben op bijna alle segmenten en sectoren, niet alleen op de grote vervuilers. Klimaatrisico zorgt echter ook voor beleggingskansen, nu de economie zich begint in te zetten om de klimaatverandering te bestrijden.

Als een bewezen klimaatleider helpen we onze klanten om hun portefeuilles aan te passen om het koolstofgedeelte af te stoten en de rendementen te behouden. We hebben een heel palet aan aandelen-ETF’s ontwikkeld om u te helpen de klimaatrisico’s te verkleinen, hier op te anticiperen en uw portefeuille te positioneren voor de transitie naar een koolstofarme economie.
 

Verminder de CO2 in uw beleggingsportefeuille

We weten dat we maatregelen moeten nemen tegen klimaatverandering. De SPDR MSCI Climate Paris Aligned ETF's stellen beleggers in staat de CO2 in de portefeuilles te verminderen, wat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs, en zich aan te passen en te evolueren naarmate economieën zich aanpassen aan de impact van klimaatverandering. Leer meer over de fondsen met Rebecca Chesworth van SPDR ETF's en Saurabh Katiyar van MSCI.

Video (3:38)

Product afkomstig van de samenwerking met MSCI

De op het Klimaatakkoord afgestemde indices van MSCI zijn ontworpen om beleggers te helpen klimaatneutrale strategieën in hun portefeuilles op te nemen. De indices hebben als doel om klimaatverandering holistisch aan te pakken, door de positie in fysieke en transitierisico’s met betrekking tot klimaatverandering te verkleinen en de beoogde positie in duurzame beleggingskansen te vergroten. De indices zijn afgestemd op een scenario van een temperatuurstijging van 1,5 graden en hebben zowel de aanbevelingen van de Taskforce voor de openbaarmaking van klimaatgerelateerde financiële informatie (TCFD) als de minimale vereisten van de EU Paris-Aligned Benchmark geïmplementeerd.

Meer informatie over klimaatbeleggen

Meer ESG-producten van SPDR

Neem contact op

Neem contact op voor meer informatie