Bibliotheek Stemrecht en richtlijnen

As one of the world’s largest asset managers, we represent near-permanent capital and actively engage with our portfolio companies to promote long-term value of our clients' investments.

Als een van 's werelds grootste vermogensbeheerders vertegenwoordigen wij duurzaam kapitaal en zijn wij actief betrokken bij onze portfoliobedrijven om de langetermijnwaarde van de beleggingen van onze klanten te ontwikkelen.