Asset Stewardship

We laten onze stem horen en zetten ons stemrecht in om de duurzaamheid van de bedrijven in onze portefeuille voor de lange termijn te verbeteren.

Wij gebruiken ons stewardship programma om met de bedrijven waarin we beleggen de dialoog aan te gaan over milieu, sociale en governance-kwesties (ESG-kwesties), om hiermee waarde op lange termijn te creëren. Middels engagement, stemmen bij volmacht en thought leadership hanteren we een resultaatgerichte aanpak om de ESG-risico’s en -mogelijkheden van onze beleggingen te beheren.


De pijlers van ons programma


  1. Thought leadership: we voorzien de bedrijven waarin we beleggen van informatie en handvatten over de ontwikkeling van ESG-praktijken
  2. Engagement: we stimuleren de bedrijven waarin we beleggen om een transparante, verantwoordelijke en goed functionerende raad van bestuur aan te stellen en een dito bedrijfsmodel te implementeren
  3. Stemgedrag: we gebruiken ons stemgedrag voor het implementeren van onze beleggingsdoelstellingen en stemmen het af op de langetermijnhorizon van onze beleggingen
     

Huidige stewardship-prioriteiten


Ons stewardship-programma is gestoeld op drie afzonderlijke ESG-pijlers en de raakvlakken tussen deze pijlers. We stellen regelmatig thema’s vast waarop we ons richten in ons stemgedrag en tijdens onze engagement-inspanningen. Binnen deze aandachtsgebieden stellen we ieder jaar onze resultaatgerichte stewardship-prioriteiten vast, op basis van factoren zoals de klantvraag, stakeholdersbelangen, marktontwikkelingen en de financiële impact, onder andere.


Onze richtlijnen


Bekijk al onze richtlijnen en verwachtingen voor het gebruik van ons stemrecht.


Leadership


Benjamin Colton

Global Head of Asset Stewardship

Benjamin en zijn collega's zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van ons wereldwijde stemrechtbeleid voor al onze beleggingsstrategieën, evenals het aansturen van ons gedelegeerde stemrecht en onze engagement bij ESG-kwesties van beursgenoteerde bedrijven. Voorafgaand aan zijn huidige functie was Ben hoofd van het Asset Stewardship Team Azië-Pacific en werkte hij in Tokio, Japan.


Neem contact met ons op


Voor vragen of andere informatie over ons stewardship-programma kunt u een e-mail sturen naar het Governance-team van State Street Global Advisors.


Meer over Asset Stewardship


More on Asset Stewardship