Skip to main content

Expertise


ETF's met afgedekt valutarisico Een kostenefficiënte manier om de posities in te nemen die u wenst

De ETF's van SPDR bieden beleggers een kostenefficiënte*, flexibele en transparante manier om valutaposities te beheren voor zowel posities in aandelen als in obligaties. Onze voor valutarisico's afgedekte beleggingscategorieën zijn door ons opgebouwd in samenwerking met beleggers en indexopstellers en gebaseerd op onze institutionele expertise, en geven beleggers de mogelijkheid om hun gewenste posities in te nemen.


Waarom zou u uw valuta-positionering afdekken?


Schommelingen van wisselkoersen kunnen voor internationale beleggers een belangrijke component van het rendement vormen voor diverse beleggingscategorieën. Dit geldt met name voor een periode die zich kenmerkt door lage rendementen, waarbij de valutaschommelingen de rendementen van de onderliggende belegging ruimschoots kunnen overtreffen.

Door specifieke valutaposities af te dekken, kunnen beleggers zich richten op aspecten die voor hen belangrijk zijn en het aantal variabelen waar het resultaat van de portefeuille aan blootgesteld is, verkleinen.


Efficiënte afdekking door middel van ETF's


De ETF's van SPDR zijn dusdanig ontworpen dat beleggers op een efficiënte manier kunnen navigeren tussen afgedekte en niet-afgedekte posities.

Flexibel


Kostenefficiënt


Transparant


Product van samenwerking


Ondersteund door een toonaangevend team op de valutamarkten


Een passend antwoord voor elke doelstelling


De ETF's van SPDR bieden afgedekte beleggingsproducten voor zowel aandelen als obligaties in USD, EUR, GBP en MXN. Onze producten worden door beleggers gebruikt om een breed scala aan beoogde doelstellingen te realiseren.


Toegang tot exposure naar Amerikaanse ESG bedrijfsobligaties in EUR


Het minimaliseren van de volatiliteit van de USD


Toegang tot bronnen van rendement in opkomende markten


Het afdekken van converteerbare obligatieposities


Ons aanbod


Of u nu als doelstelling heeft om al het valutarisico af te dekken, of op zoek bent naar specifieke positioneringen in bepaalde valuta, de ETF's van SPDR bieden flexibele, kostenefficiënte oplossingen om uw visie op accurate wijze tot uiting te brengen.


Disclaimers


* Frequente handel in ETF's kan de commissies en andere kosten aanzienlijk verhogen, zodat ze eventuele besparingen door lage vergoedingen of kosten kunnen compenseren

Valutarisico is een vorm van risico die voortvloeit uit de prijsverandering van de ene valuta ten opzichte van de andere. Wanneer beleggers of bedrijven grensoverschrijdende activa of bedrijfsactiviteiten hebben, lopen ze valutarisico als hun posities niet worden afgedekt.

Valutahedging omvat het nemen van compenserende posities die bedoeld zijn om valutaverliezen op het afgedekte instrument substantieel te compenseren. Als de afdekkingspositie zich anders gedraagt dan verwacht, kan de volatiliteit van de strategie als geheel toenemen en zelfs groter zijn dan de volatiliteit van de afgedekte positie. Er kan geen garantie worden gegeven dat de hedgingstrategieën van het Fonds effectief zullen zijn.

3379861.4.1.EMEA.INST

EXP. Date: 31-05-2023