Skip to main content

Expertise

ETF's met afgedekt valutarisico Een kostenefficiënte manier om de posities in te nemen die u wenst

De ETF's van SPDR bieden beleggers een kostenefficiënte*, flexibele en transparante manier om valutaposities te beheren voor zowel posities in aandelen als in obligaties. Onze voor valutarisico's afgedekte beleggingscategorieën zijn door ons opgebouwd in samenwerking met beleggers en indexopstellers en gebaseerd op onze institutionele expertise, en geven beleggers de mogelijkheid om hun gewenste posities in te nemen.

Waarom zou u uw valuta-positionering afdekken?

Schommelingen van wisselkoersen kunnen voor internationale beleggers een belangrijke component van het rendement vormen voor diverse beleggingscategorieën. Dit geldt met name voor een periode die zich kenmerkt door lage rendementen, waarbij de valutaschommelingen de rendementen van de onderliggende belegging ruimschoots kunnen overtreffen.

Door specifieke valutaposities af te dekken, kunnen beleggers zich richten op aspecten die voor hen belangrijk zijn en het aantal variabelen waar het resultaat van de portefeuille aan blootgesteld is, verkleinen.

Efficiënte afdekking door middel van ETF's

De ETF's van SPDR zijn dusdanig ontworpen dat beleggers op een efficiënte manier kunnen navigeren tussen afgedekte en niet-afgedekte posities.

Flexibel

De mogelijkheden om SPDR ETF's af te dekken worden als separaat beleggingsproduct aangeboden op basis van het onderliggende fonds. Hierdoor is het eenvoudig en kostenefficiënt om afgedekte en niet-afgedekte posities af te wisselen.

Kostenefficiënt

De premie voor een afgedekte positie in een ETF van SPDR loopt van 0 tot 5 basispunten.

Transparant

Door een voor valuta afgedekte benchmark te volgen, hebben beleggers volledig inzicht in de methodologie, kosten en historische resultaten van de afdekstrategie.

Product van samenwerking

Op het moment dat veranderende wetgeving ertoe leidde dat UCITS-fondsen afgedekte aandelencategorieën voor 95% - 105% van de onderliggende nettovermogenswaarde moesten afdekken, zijn andere aanbieders van ETF's gestopt met het volgen van afgedekte benchmarks. Bij SPDR werken we echter samen met onze indexpartners om indices te bouwen op basis van transparante methodologieën, die voldoen aan de nieuwe regels.

Ondersteund door een toonaangevend team op de valutamarkten

De ETF's van SPDR worden ondersteund door meer dan 30 jaar ervaring binnen State Street op het gebied van het beheren van valutarisico voor hoogwaardige institutionele beleggers. We hebben een van de eerste toegewijde valutamanagementteams opgericht in de sector en blijven actief om valutapositionering als een belangrijke component voor het genereren van rendementen in te zetten.

Een passend antwoord voor elke doelstelling

De ETF's van SPDR bieden afgedekte beleggingsproducten voor zowel aandelen als obligaties in USD, EUR, GBP en MXN. Onze producten worden door beleggers gebruikt om een breed scala aan beoogde doelstellingen te realiseren.

Toegang tot exposure naar Amerikaanse ESG bedrijfsobligaties in EUR

Hoewel Amerikaanse bedrijfsobligaties rendement kunnen bieden in een omgeving met lage rentetarieven, kunnen de schommelingen in de USD van invloed zijn op het rendement. Deze naar EUR-afgedekte aandelenklasse kan bescherming bieden tegen koersbewegingen van de USD en biedt ook een best-in-class/positive screening ESG-benadering

Het minimaliseren van de volatiliteit van de USD

Voor beleggers die als doelstelling hebben om de volatiliteit van hun positie in de USD-markt te verkleinen, bieden we diverse ETF's die de gewenste onderliggende positie leveren zonder het ongewenste valutarisico van de USD.

Toegang tot bronnen van rendement in opkomende markten

De premie op lokale valuta kan in opkomende markten een belangrijke bron zijn voor het rendement. Door een beleggingscategorie aan te bieden die alleen de basisvaluta van de portefeuille afdekt, stellen we beleggers in staat om wel het valutarisico te nemen van de opkomende landen, maar niet die van de USD.

Het afdekken van converteerbare obligatieposities

SPDR is de enige aanbieder van een product dat is gebaseerd op wereldwijde converteerbare obligaties en dat voor valutarisico is afgedekt. Dit product, dat beleggingen bevat in maar liefst 11 verschillende valuta, toont de kennis van onze specialistische managers en onze vaardigheden in het efficiënt afdekken van meerdere valutaposities.

Ons aanbod

Of u nu als doelstelling heeft om al het valutarisico af te dekken, of op zoek bent naar specifieke positioneringen in bepaalde valuta, de ETF's van SPDR bieden flexibele, kostenefficiënte oplossingen om uw visie op accurate wijze tot uiting te brengen.

Disclaimers

* Frequente handel in ETF's kan de commissies en andere kosten aanzienlijk verhogen, zodat ze eventuele besparingen door lage vergoedingen of kosten kunnen compenseren

Valutarisico is een vorm van risico die voortvloeit uit de prijsverandering van de ene valuta ten opzichte van de andere. Wanneer beleggers of bedrijven grensoverschrijdende activa of bedrijfsactiviteiten hebben, lopen ze valutarisico als hun posities niet worden afgedekt.

Valutahedging omvat het nemen van compenserende posities die bedoeld zijn om valutaverliezen op het afgedekte instrument substantieel te compenseren. Als de afdekkingspositie zich anders gedraagt dan verwacht, kan de volatiliteit van de strategie als geheel toenemen en zelfs groter zijn dan de volatiliteit van de afgedekte positie. Er kan geen garantie worden gegeven dat de hedgingstrategieën van het Fonds effectief zullen zijn.

3379861.5.1.EMEA.INST

EXP. Date: 30-06-2024